Blog

Wat zijn Bitcoins eigenlijk? Bitcoins is een soort van elektronisch geld, dat men kan inzetten op internetbeurzen of waarmee men online kan betalen voor bepaalde zaken.

 

In ‘’De Morgen’’ konden we lezen dat de directeur van Europol een noodkreet slaakt. Deze directeur, Rob Wainwright, waarschuwt voor nieuwe vormen van kindermishandeling op het internet waarbij pedofielen met Bitcoin betalen om kinderen voor de webcam te laten mishandelen.

 

Men wijst met een beschuldigende vinger naar Bitcoin. Volgens de politiechef werkt het gebruik van  het elektronische geld, de toename van kindergruwel op het internet in de hand. Het betalen met Bitcoin maakt de daders en consumenten ook moeilijker op te sporen. Hij pleit voor het sneller opheffen van de anonimiteit op het web.

De ‘Internet Watch Foundation’ zegt dat perverten via e-mail worden uitgenodigd tegen betaling met Bitcoin om te kijken naar deze ‘shows’.

Bitcoin verdedigt zichzelf dan weer met het feit dat betaling met het elektronische geld geen volledige anonimiteit zou waarborgen. Mensen die in bv San Diego Bitcoin gebruiken voor criminele activiteiten, zijn wél makkelijk te traceren.

De Bitcoins zijn al vaak ter sprake gekomen bij het voorkomen van virtuele fraude.

China bant Bitcoin inmiddels uit hun deel van de virtuele wereld. Peking heeft al eerder te kennen gegeven dat zij geen handel meer mogen voeren met bitcoinbeurzen of met bedrijven die in bitcoins willen betalen.

 

Als we gaan kijken in onze grafieken, kunnen we zien dat de bitcoins tussen 2013 en 2014 enorm in opspraak zijn gekomen op het net wereldwijd.

Wereldwijde belangstelling voor Bitcoin (top 5):

-          China

-          Nederland

-          Hong Kong

-          Estland

-          Tsjechië

Bronnen : Google Trends, De Morgen